Equip

Gerència

Cristina Barceló

Gerència

Direcció mèdica

Dr. Xavier García Miguel

Director Mèdic

Equip mèdic

Dr. Xavier García Miguel

Dra. Mireia Castillo

Dra. Laia Orpinell

Dr. Luciano Polino

Oscar Camacho

U. de Fisioteràpia

Laureà Palmer Coma

Podologia

Jesús Benito Gall

U. de Peritatge Mèdic

Dr. José Vicente Moreno

Clínica del dolor

Dr. Jose Luis de Córdoba

U. de Densitometria Òssia

Quim Rosales

Nutricionista

Laura Alsina