Dolor cervical

Dolor de las articulaciones cervicales C2-C7

Dolor de las articulaciones cervicales C2-C7

Dr. De Córdoba

El dolor cervical és molt comú, el pateix crònicament el 20% de la població. La primera causa que el provoca són els traumatismes, sobretot els accidents de trànsit i les lesions esportives. El segueixen, per ordre de freqüència, l’activitat professional i els processos degeneratius.

PER QUÈ FAN MAL LES CERVICALS?

Pot ser degut a que el nervi estigui inflamat, per una hèrnia discal, o irritat per artrosi. En altres ocasions el que fa mal són les petites articulacions que enllacen les vèrtebres i, finalment, pot ser que el propi disc faci mal per trencament del seu anell extern.

 

TRACTAMENTS PER A LES CERVICALS

Amb l’ajuda de la ressonància magnètica sabrem amb exactitud quina és la causa que provoca el dolor a les cervicals i actuarem sobre ella.

 

INFILTRACIÓ EPIDURAL CERVICAL

Infiltració epidural cervical amb Rx

Infiltració epidural cervical amb Rx

S’utilitza per desinflamar els nervis i els discos cervicals. Totes les infiltracions es fan amb un aparell de Rx avançat que permet observar els petits detalls de la columna a mesura que es va guiant la fina agulla cap a la zona inflamada. És imprescindible utilitzar un equip radiològic digitalitzat per garantir la precisió del bloqueig i la seguretat del pacient.

 

RIZÒLISI CERVICAL

Rizòlisi Newcastle C3-6

Rizòlisi Newcastle C3-6

El dolor que s’origina a les articulacions cervicals es pot curar aplicant un corrent elèctric especial, la radiofreqüència, en el finíssim nervi que transmet la sensibilitat de l’articulació. Aquesta operació s’anomena comunament rizòlisi cervical i, a diferència de la infiltració, no s’injecten antiinflamatoris sinó que s’utilitzen unes cànules RF que es dirigeixen a aquests nervis per a termocoagular-los.

 

INYECCIÓ DE BOTOX AMB ECOGRAFIA

Inyecció muscular cervical amb ecografia

Inyecció muscular cervical amb ecografia

La columna cervical està envoltada de músculs que ens ajuden a rotar el coll; sovint el mal de cervicals es ‘contamina’ per la contractura d’aquests grups musculars. Mitjançant els ecògrafs actuals podem visualitzar amb gran fidelitat aquests músculs i monitoritzar la difusió del medicament (toxina botulínica) en el seu ventre muscular.