Dra. Stanislava Mandelikova

Stanislava Mandelikova

Servei de Reumatologia. Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

La Dra. Stanislava Mandelikova és llicenciada en Medicina per la Universitat de Comenius a Bratislava Eslovàquia des de 2005; realitzant 1 any dels seus estudis a la Universitat de Bretagne Occidentale, Brest, França.
Després d’acabar va treballar 3 anys al seu país d’origen com anestesista i posteriorment es va presentar a l’MIR a Espanya i va acabar la residència de Reumatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona el 2019.
Durant la seva formació va col·laborar en diversos projectes de recerca en l’àrea d’osteoporosi i artropaties inflamatòries; va realitzar múltiples cursos organitzats per Societat Espanyola de Reumatologia (osteoporosi, patologia inflamatòria, dolor crònic), es va formar en ecografia musculoesquelètica i infiltracions eco-guiats.
En l’últim any de residència va obtenir coneixement més profund en la patologia degenerativa osteoarticular realitzant la seva rotació per la Unitat d’artrosi a Hospital de la Mar, Barcelona; en l’àrea de dolor crònic rotant per la Clínica de Dolor a l’Hospital Clínic Barcelona.
En l’actualitat es dedica als estudis de la part psico-emocional de les malalties.
És membre de la Societat Espanyola i Catalana de Reumatologia.

Nombre col·legiat 51.614.