Curs d’Imatge en Malalties Reumàtiques

PROGRAMA DEL CURS D’IMATGE 2013

El Escorial, Madrid – 09-11 juny
Scientific director: Dr.Donald S. Resnick
Executive director: Dr P.Barceló.

 

9 de juny – diumenge

18.30 – 20.30 hores Lliurament documentacions

20.30 – 22.30 hores Sopar de Benvinguda

10 de juny – dilluns

07.00 – 07.45 hores Esmorzar i Lliurament Documentacions.

07.45 – 08.00 hores Welcome Address.

Articular Disorders of the Peripheral Skeleton

08.00 – 09.30 hores Conventional radiography.

09.30 – 09.45 hores Coffee Break.

09.45 – 10.45 hores Mr Imaging.

10.45 – 11.45 hores Diagnostic Ultrasonography.

11.45 – 12.00 hores Snack

Metabolic and Endocrine Disorders and their Consequences

12.00 – 13.00 hores Metabolic and Endocrine Disorders.

13.00 – 14-00 hores Stress Injures of Bone.

14.00 – 15.00 hores Lunch.

15.00 – 17.00 hores Infectious Disorders.

17.00 – 17.15 hores Coffee Break.

17.15 – 19.15 hores Cartilage and Nerve Disorders.

20.30 – 22.30 hores Sopar del Curs.

11 de juny – dimarts

15/07 – 08.00 hores Esmorzar.

Articular Disorders of the Axial Skeleton

08.00 – 09.30 hores Inflammatory and Degenerative Disorders: Conventional radiography.

09.30 – 09.45 hores Coffee Break.

09.45 – 11.15 hores Inflammatory and Degenerative Disorders: Mr Imaging.

11.15 – 12.15 hores Interventional Ultrasonography.

12.15 – 12.30 hores Snack.

12.30 – 13.30 hores Hot Topics in Rheumatologic Disorders I

13.30 – 14.00 hores Industry supported session: SIMPONI

14.00 – 15.00 hores Lunch.

15.00 -15.45 hores Hot Topics in Rheumatologic Disorders I

15.45 – 16.45 hores Muscle Disorders.

16.45 – 17.00 hores Coffee Break.

17.00 – 18.00 hores Tendon Disorders.

18.00 – 19.00 hores Entheseal Disorders.

 

QUOTES D’INSCRIPCIÓ (Places limitades):

Abans l’1 de març A partir de l’1 marfins al maig 31 In Situ
Participant 500 euros 550 euros 600 euros
Resident * 300 euros 350 euros 400 euros

 

* Cal presentar certificat, places limitades, per ordre de pagament.

IVA no inclòs en les quotes.