Category

Coneix el reuma

Acupuntura: Primer Tractament Per El Dolor

Acupuntura tratamiento para el dolor

El terme acupuntura prové del llatí “acus” agulla i “punctura” punció. Encara que aquest vocable utilitzat avui dia provingui del llatí, el concepte d’inserir materials punxants en punts específics del cos amb finalitat terapèutica es remunta mil·lennis abans de l’aparició de la nostra “lingua mater”, com ho demostren els tatuatges i marques estudiades en el ” Tyrolian Iceman “entorn al 3.300 aC, curiosament als Alps, no a la Xina.

Els primers textos escrits en els quals es fa referència a l’acupuntura se situen sobre el segle II a.C, el “Huang di Niejing”, un compendi de diferents tècniques terapèutiques: massatges, petites cirurgies i sagnies. El desenvolupament posterior fins a la nostra època de l’anomenada acupuntura oriental s’emmarca dins de la medicina tradicional xinesa, la fisiologia i patologia difereixen en gran mesura de la nostra visió científica.

Seguir llegint


¿Doctor, tinc “reuma”?

Cómo saber si tengo reuma

En la pràctica clínica diària és comú que el pacient li pregunti al reumatòleg “si té reuma”, o que li expliqui que té “reuma a la sang”, o que va tenir “reuma en la infància”. Tanmateix, el reuma pròpiament dit no existeix com a tal. És a dir, la paraula reuma com a tal no fa referència a cap entitat nosològica, sinó que és una paraula intercanviable per conceptes com dolor, artritis, artrosi, lumbàlgia, ciàtica i fins i tot per malalties més complexes com la vasculitis o lupus . La característica definitòria de totes aquestes patologies és que poden produir dolor musculoesquelètic.
Seguir llegint


Facebook
Twitter
Instagram