Capilaroscòpia

Capilaroscòpia

La capilaroscòpia periungueal és un mètode simple i indolor que ens permet realitzar un estudi detallat de la microcirculació superficial dels dits en un ampli ventall de malalties reumatològiques. Aquest dany microvascular és una típica característica d’algunes malalties reumatològiques com la del fenòmen de Raynaud, artritis reumatoide, l’esclerodèrmia, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren ò lupus eritematós sistèmic. La capilaroscòpia es realitza preferentment a la pell del costat unguial dels dits de la mà i es porta a terme mitjançant un microscopi òptic variable d’augments que acostuma a estar en un rang de 20 a 200 vegades.
Al ser una tècnica incruenta la capilaroscòpia no té contraindicacions, per la qual cosa es pot repetir amb la freqüència desitjada i així poder estudiar els canvis que es produeixen al pacient.
La nostra Unitat de Reumatologia disposa d’un capilaroscopi a disposició dels pacients i professionals que ho sol•licitin.