Blog de reumatología | Reumatek | Unidad de Reumatología - Dr. Pere Barceló

Tratamiento puntero en Reumatología: Plasma rico en factores de crecimiento. Una nueva herramienta para el Reumatólogo.

Tratamiento puntero en Reumatología: Pasma rico en factores de crecimiento. Una nueva herramienta para el Reumatólogo.

Uno de los tratamientos más novedosos y revolucionarios en los últimos años en el campo de las enfermedades degenerativas articulares y tendinosas ha sido el tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), también llamado plasma rico en factores de crecimiento (PRGF). Las primeras referencias bibliográficas acerca de esta técnica se remontan a finales de los años 90, y cada vez más se publican estudios que avalan sus resultados, especialmente en patologías degenerativas articulares (básicamente artrosis de rodilla y de cadera).
Seguir llegint


El Metotrexato en Artritis Reumatoide: El papel de la farmacogenética para el Reumatólogo

Artritis Reumatoide. Medicación Farmacogenetica

La farmacogenética es la ciencia que estudia la variabilidad en la respuesta a los fármacos según el genotipo de las personas. El objetivo principal de la farmacogenética es optimizar el tratamiento de los pacientes pudiendo predecir la respuesta al tratamiento tanto en términos de eficacia como de efectos adversos. La faramacogenética tiene un gran peso en el mundo de la oncología médica y durante estos últimos años está adquiriendo protagonismo en Reumatología, en especial en el tratamiento de la Artritis Reumatoide con metotrexato.

Seguir llegint


Acupuntura: Primer Tractament Per El Dolor

Acupuntura tratamiento para el dolor

El terme acupuntura prové del llatí “acus” agulla i “punctura” punció. Encara que aquest vocable utilitzat avui dia provingui del llatí, el concepte d’inserir materials punxants en punts específics del cos amb finalitat terapèutica es remunta mil·lennis abans de l’aparició de la nostra “lingua mater”, com ho demostren els tatuatges i marques estudiades en el ” Tyrolian Iceman “entorn al 3.300 aC, curiosament als Alps, no a la Xina.

Els primers textos escrits en els quals es fa referència a l’acupuntura se situen sobre el segle II a.C, el “Huang di Niejing”, un compendi de diferents tècniques terapèutiques: massatges, petites cirurgies i sagnies. El desenvolupament posterior fins a la nostra època de l’anomenada acupuntura oriental s’emmarca dins de la medicina tradicional xinesa, la fisiologia i patologia difereixen en gran mesura de la nostra visió científica.

Seguir llegint


¿Doctor, tinc “reuma”?

Cómo saber si tengo reuma

En la pràctica clínica diària és comú que el pacient li pregunti al reumatòleg “si té reuma”, o que li expliqui que té “reuma a la sang”, o que va tenir “reuma en la infància”. Tanmateix, el reuma pròpiament dit no existeix com a tal. És a dir, la paraula reuma com a tal no fa referència a cap entitat nosològica, sinó que és una paraula intercanviable per conceptes com dolor, artritis, artrosi, lumbàlgia, ciàtica i fins i tot per malalties més complexes com la vasculitis o lupus . La característica definitòria de totes aquestes patologies és que poden produir dolor musculoesquelètic.
Seguir llegint


Page 1 of 1
Facebook
Twitter
Instagram
Google+