Blog de Reumatologia | Reumatek | Unitat de Reumatologia - Dr. Pere Barceló

Tractament punter en Reumatologia: Plasma ric en factors de creixement. Una nova eina per al reumatòleg.

Tractament reumatologia factors de creixement

Un dels tractaments més innovadors i revolucionaris en els últims anys en el camp de les malalties degeneratives articulars i tendinoses ha estat el tractament amb plasma ric en plaquetes (PRP), també anomenat plasma ric en factors de creixement (PRGF). Les primeres referències bibliogràfiques sobre aquesta tècnica es remunten a finals dels anys 90, i cada vegada més es publiquen estudis que avalen els seus resultats, especialment en patologies degeneratives articulars (bàsicament artrosi de genoll i de maluc ) .
Seguir llegint


El metotrexat en artritis reumatoide: el paper de la farmacogenètica per al reumatòleg

El metotrexat en artritis reumatoide

La farmacogenètica és la ciència que estudia la variabilitat en la resposta als fàrmacs segons el genotip de les persones. L’objectiu principal de la farmacogenètica és optimitzar el tractament dels pacients aconseguint predir la resposta al tractament tant en termes d’eficàcia com d’efectes adversos. La farmacogenètica té un gran pes al mon de l’oncologia mèdica i durant aquests darrers anys està adquirint protagonisme en reumatologia, especialment en el tractament de l’artritis reumatoide amb metotrexat.

Seguir llegint


Acupuntura: Primer Tractament Per El Dolor

Acupuntura tratamiento para el dolor

El terme acupuntura prové del llatí “acus” agulla i “punctura” punció. Encara que aquest vocable utilitzat avui dia provingui del llatí, el concepte d’inserir materials punxants en punts específics del cos amb finalitat terapèutica es remunta mil·lennis abans de l’aparició de la nostra “lingua mater”, com ho demostren els tatuatges i marques estudiades en el ” Tyrolian Iceman “entorn al 3.300 aC, curiosament als Alps, no a la Xina.

Els primers textos escrits en els quals es fa referència a l’acupuntura se situen sobre el segle II a.C, el “Huang di Niejing”, un compendi de diferents tècniques terapèutiques: massatges, petites cirurgies i sagnies. El desenvolupament posterior fins a la nostra època de l’anomenada acupuntura oriental s’emmarca dins de la medicina tradicional xinesa, la fisiologia i patologia difereixen en gran mesura de la nostra visió científica.

Seguir llegint


¿Doctor, tinc “reuma”?

Cómo saber si tengo reuma

En la pràctica clínica diària és comú que el pacient li pregunti al reumatòleg “si té reuma”, o que li expliqui que té “reuma a la sang”, o que va tenir “reuma en la infància”. Tanmateix, el reuma pròpiament dit no existeix com a tal. És a dir, la paraula reuma com a tal no fa referència a cap entitat nosològica, sinó que és una paraula intercanviable per conceptes com dolor, artritis, artrosi, lumbàlgia, ciàtica i fins i tot per malalties més complexes com la vasculitis o lupus . La característica definitòria de totes aquestes patologies és que poden produir dolor musculoesquelètic.
Seguir llegint


Page 1 of 1
Facebook
Twitter
Instagram
Google+