Acupuntura: Primer Tractament Per El Dolor

Acupuntura tratamiento para el dolor

El terme acupuntura prové del llatí “acus” agulla i “punctura” punció. Encara que aquest vocable utilitzat avui dia provingui del llatí, el concepte d’inserir materials punxants en punts específics del cos amb finalitat terapèutica es remunta mil·lennis abans de l’aparició de la nostra “lingua mater”, com ho demostren els tatuatges i marques estudiades en el ” Tyrolian Iceman “entorn al 3.300 aC, curiosament als Alps, no a la Xina.

Els primers textos escrits en els quals es fa referència a l’acupuntura se situen sobre el segle II a.C, el “Huang di Niejing”, un compendi de diferents tècniques terapèutiques: massatges, petites cirurgies i sagnies. El desenvolupament posterior fins a la nostra època de l’anomenada acupuntura oriental s’emmarca dins de la medicina tradicional xinesa, la fisiologia i patologia difereixen en gran mesura de la nostra visió científica.

El creixent interès per comprendre i aplicar l’acupuntura a Occident ha portat a establir grups d’investigació a nivell internacional per tal de dilucidar els seus mecanismes d’acció. És per això, que l’anomenada Acupuntura Mèdica Occidental pren com a referència l’acupuntura xinesa, però utilitza els coneixements anatòmics i fisiopatològics disponibles en l’actualitat, sota el paraigua de la medicina basada en l’evidència.

 

La llista de malalties que poden tractar-se amb acupuntura és molt àmplia, a causa dels 4 pilars d’acció que té:

 • Analgèsic
 • Antiinflamatori
 • Antidepressiu
 • Ansiolític

Lluny de tractar-se d’un procediment basat en l’eminència, podem trobar en la literatura revisions sistemàtiques que demostren l’eficàcia de l’acupuntura en diferents processos molt diversos on destaquen: la prevenció de nàusees i vòmits postoperatoris, la profilaxi de les crisis de migranya, el tractament de les cefalees tipus tensionals, els dolors de la menstruació (dismenorrea), dolors durant l’embaràs i en les prostatits .. en el camp de la psicologia també hi ha una clara indicació, com passa amb la deshabituació del tabac, la síndrome de cames inquietes, l’ansietat i sobretot l’estrès (l’anomenada epidèmia dels països desenvolupats).

En el camp de la Reumatologia l’eficàcia d’aquest procediment està basada en la creixent evidència científica que podem consultar a les publicacions mèdiques i que dóna suport els nostres bons resultats. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en reumatologia i aparell locomotor, algunes de les aplicacions més freqüents són relatives a tractar el dolor, tant agut com crònic de l’aparell múscul-esquelètic:

 • gonartrosi : artrosi de genolls
 • coxartrosi : artrosi de malucs
 • rizartrosi : artrosi de mans
 • Cervicalgies : dolor regió cervical
 • Omalgias : dolor d’espatlla
 • Lumbàlgia : mal d’esquena
 • Tendinitis : inflamació dels tendons
 • Fascitis plantar : inflamació de la fàscia dels peus
 • Fibromiàlgia, Estrès i Fatiga: malalties cròniques molt freqüents.

D’acord amb els treballs d’investigació, prestigioses societats científiques publiquen en les seves guies de pràctica clínica recomanacions a favor de l’Acupuntura com a procediment terapèutic, és el cas de la “American College of Physicians”, la “American Pain Society” i les Guies NICE britàniques del “NHS”, considerades les més restrictives en conceptes de cost-efectivitat.

 

En la nostra pràctica clínica, l’acupuntura NO ha de fer mal i les agulles que s’utilitzen són finíssimes amb punta bisellades estèrils que s’introdueixen una mica per sota de la pell. A les sessions, si es tracta d’una primera visita, on es fa una història clínica àmplia amb una anamnesi extensa, una exploració física sistemàtica i una avaluació de les proves complementàries, pot durar al voltant de 45 minuts. Les sessions successives la durada sol ser de mitja hora. Cada malaltia requereix un determinat nombre de sessions que generalment està marcada per la cronicitat del procés i la resposta individual a l’Acupuntura. De la mateixa manera passa amb l’efecte que cada persona té al prendre un relaxant muscular o un analgèsic, el resultat varia depenent de la malaltia i de cada pacient. Normalment una primera sèrie de tractament per valorar l’eficàcia inicial de l’acupuntura no hauria d’excedir de les cinc sessions. En general l’interval de les sessions sol ser d’una setmana entre sessió i sessió. Aquesta cadència pot variar si es tracta d’una alteració aguda, llavors s’escurça l’interval entre sessions i es poden realitzar de dues a tres sessions setmanals. Freqüentment, a mesura que l’evolució és satisfactòria, es distancien les sessions entre si i es pot arribar a fer una sessió cada quinze dies o mensualment. Al contrari que passa amb la majoria dels medicaments l’Acupuntura en mans de professionals sanitaris qualificats es pot aplicar sempre que es necessiti, ja que no té efectes secundaris indesitjats ni es produeix l’efecte de tolerància farmacològica. No hi ha límit de sessions ni de temps.

Les principals tècniques especialitzades que fem servir a la nostra consulta són:

Acupuntura tractament per al dolor

Tractament axial acupuntura manual per dolor esquena (lumbàlgia)

Acupuntura corporal:

Inserció d’agulles fines bisellades en punts concrets del cos amb un cap determinat. És la tècnica prínceps per excel·lència.

Acupuntura tractament per al dolor

Tractament amb auriculoteràpia per l’estrès i l’ansietat de la fibromiàlgia i la fatiga crònica

Auriculoteràpia:

Inserció d’agulles o col·locació de llavors semipermanents de titani en zones concretes externes del pavelló auricular amb un cap determinat. Tècnica extremadament útil per controlar processos de deshabituació tòxica com el tabaquisme i reduir estats d’ansietat i depressió com els associats al sobrepès o la fibromiàlgia i la fatiga crònica

Acupuntura tractament per al dolor

Tractament amb electroacupuntura per l’artrosi de genoll

Electroacupuntura:

Aplicació de corrent modulada de baixa intensitat amb freqüència variable mitjançant petits elèctrodes que amplifica l’efecte clàssic de l’acupuntura corporal. Tècnica de gran utilitat per tractar el dolor agut i crònic de qualsevol origen.

En conclusió, l’Acupuntura és un procediment mèdic de primera elecció en el tractament del dolor de l’aparell locomotors i li recomanem que demani visita per valorar individualment el seu problema de salut amb el Dr. Juan Muñoz Ortego, experimentat professional, professor docent de diversos Postgraus Universitaris en Acupuntura, acreditat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i que exerceix el càrrec de vicepresident de la Societat Científica d’Acupuntura de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Recentment acaba de publicar i presentar al COMB, el seu llibre titulat “Acupuntura i Reumatologia”, manuscrit pioner al nostre país que integra la visió multidisciplinar i científica d’aquest procediment, per tal d’assolir l’excel·lència i millorar la qualitat de vida dels pacients amb reumatismes.


Trobareu més informació sobre els nostres tractaments d’acupuntura a la nostra secció Unitat d’Acupuntura i Preguntas Freqüents en Acupuntura


Referències Bibliogràfiques:

[/ checklist]

Comment